Avfall med PCB

PCB er en stoffgruppe som inneholder klor. I dag er bruk av PCB forbudt, men vi finner allikevel PCB i mye avfall, som for eksempel maling, murpuss og fuger.

PCB står for polyklorerte bifenyler, og er helseskadelig for mennesker og dyr. 

Slik sorterer du: 

Ta kontakt med Retura Iris på 75 50 75 60 eller iris@retura.no for veiledning av hvordan du håndterer avfall med PCB. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse som destruerer avfallet ved høy temperaturforbrenning. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11 og kap. 13. 

 

Kontakt oss for spørsmål om farlig avfall