Avfall med PCB

PCB er en stoffgruppe som inneholder klor. I dag er bruk av PCB forbudt, men vi finner allikevel PCB i mye avfall, som for eksempel maling, murpuss og fuger.

Slik sorterer du

PCB står for polyklorerte bifenyler, og er helseskadelig for mennesker og dyr. Det er dermed satt en grense på at avfall som inneholder 0,005 % eller mer av PCB er regnet som farlig avfall.

En god del bygg- og anleggsavfall fra eldre bygningsmasse vil kunne inneholde PCB:

  • Betong 
  • Maling
  • Fuger
  • Murpuss
  • Avrettingsmasse

Er du usikker på om avfallet om skal håndteres inneholder PCB? Ta kontakt med Retura Iris på 75 50 75 60 eller post@returairis.no for veiledning.
 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse som destruerer avfallet ved høy temperaturforbrenning. 
 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 
 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11 og kap. 13. 

 

Kontakt oss for spørsmål om farlig avfall

Kan inneholde

- Avfall som inneholder 0,005 % eller mer av PCB og dermed er over grensen for farlig avfall.

Kan ikke inneholde

- Annet øvrig avfall