Frost- og bremsevæske

Frost- og bremsevæske er svært giftig og regnes som farlig avfall. Slik håndterer du dette avfallet i din bedrift.

Slik sorterer du frost og bremsevæske:

Sorteres i småemballasje, på fat eller på IBC-tank. Ta kontakt med oss for å rådføre deg med hvor store beholdere din bedrift trenger.
 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 
 

Hva skjer med avfallet?

Frost- og bremsevæske energigjenvinnes, destrueres eller materialgjenvinnes. 

 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11. 

Kan inneholde

- Bremsevæske
- Frostvæske

Kan ikke inneholde

- Andre organiske løsemidler
- Drivstoff
- Annet avfall