Gassbeholdere

Små propan- og butanbeholdere skal behandles som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Gassbokser samles i fat eller på pallekarmer. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Hva blir avfallet til?

Gassboksene går til gjenvinningsanlegg som tar ut gassen og bruker den om igjen, mens metallet i boksen går til materialgjenvinning. 

 

Ta kontakt for mer info om farlig avfall fra bedrift

 

 

Kan inneholde

- Små butanbokser
- Små propanbokser

Kan ikke inneholde

- Annet øvrig avfall