Gassbeholdere

Små propan- og butanbeholdere til fritidsbruk.

Slik sorterer du: 

Gassbokser samles i fat eller på pallekarmer. 

Hva blir avfallet til?

Gassboksene går til gjenvinningsanlegg som tar ut gassen og bruker den om igjen, mens metallet i boksen går til materialgjenvinning. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål.