Drivstoffblandninger

Forurenset drivstoff kan være blandinger av bensin eller diesel, eller drivstoff blandet med vann. Dette behandles som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Små mengder samles i 200 L spunsfat, og større mengder samles i IBC-tank. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Hva blir avfallet til?

Drivstoffet forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning og går til energigjenvninning. 

 

Kontakt oss for mer info om farlig avfall