Drivstoffblandninger

Forurenset drivstoff kan være blandinger av bensin eller diesel, eller drivstoff blandet med vann.

Slik sorterer du: 

Samles i 200 L spunsfat, store mengder samles i IBC-tank. 

Hva blir avfallet til?

Drivstoffet forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning og går til energigjenvninning. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din.