Drivstoffblandinger

Forurenset drivstoff kan være blandinger av bensin eller diesel, eller drivstoff blandet med vann. Dette skal behandles som farlig avfall.

Slik sorterer din bedrift drivstoffblandinger

Små mengder samles i 200 L spunsfat, og større mengder samles i IBC-tank. 

Linker til bestilling av utstyret din bedrift trenger for oppsamling av drivstoffblandinger finner du nederst på denne siden.
 

Elektronisk deklarering

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din.
 

Ta kontakt for mer informasjon om deklarering

 

Hva blir avfallet til?

Drivstoffet forbehandles og destrueres ved høy temperaturforbrenning og går til energigjenvninning. 

 

KONTAKT OSS FOR MER INFO OM drivstoffblandinger

Kan inneholde

- Forurenset bensin, dieselolje eller fyringsolje

Kan ikke inneholde

- Tyngre oljer
- Løsemidler
- Annet avfall