Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er stoffer som gjør produkter mindre brannfarlige. Brukes ofte i elektronikk, isolasjonsmaterialer og tekstiler.

Mange bromerte flammehemmere har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper. Det er dermed satt en grense for at alle materialer som inneholder 0,25 prosent, det vil si 2500 mg per kg,  eller mer av stoffene:

 • Penta-BDE
 • Okta-BDE
 • Deka-BDE
 • TBBPA
 • HBCDD

Dette er avfall som inneholder bromerte flammehemmere:

 • Plast i elektroniske produkter 
 • Kretskort
 • Kabler og ledninger
 • Tekstiler
 • Gummi
 • Isolasjonsmaterialer (EPS, XPS, cellegummi, PE-skum, byggisopor)


Slik sorterer du avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er en avfallskategori hvor det kan være vanskelig å vite om materialet har et stoffinnhold som overstiger grenseverdien på 0.25 %. 
Ta gjerne kontakt med oss for sorteringsveiledning på telefon 75 50 75 60 eller post@returairis.no

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse som destruerer avfallet ved høytemperaturforbrenning. Avfall med bromerte flammehemmere kan ikke gå til materialgjenvinning. 

Elektronisk deklarering

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon

Avfallsforskriften kap. 11 og 13. 

 

Ta kontakt for spørsmål om farlig avfall

Kan inneholde

- Avfall med bromerte flammehemmere over grensen for farlig avfall (0,25% eller mer av stoffene penta-BDE, okta-BDE, deka-BDE, TBBPA, HBCDD)

Kan ikke inneholde

- Annet avfall

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.Retura Iris benytter Google Analytics som samler inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og analyseformål. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer