Avfall med bromerte flammehemmere

Bromerte flammehemmere er stoffer som brukes for å gjøre produkter mindre brannfarlige. B

Disse stoffene brukes ofte i elektriske og elektroniske produkter, isolasjonsmaterialer og tekstiler. Mange bromerte flammehemmere har alvorlige helse- og miljøskadelige egenskaper.


Slik sorterer du avfall med bromerte flammehemmere

Ta kontakt med Retura Iris for sorteringsveiledning på telefon 75 50 75 60 eller iris@retura.no 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse som destruerer avfallet ved høytemperaturforbrenning. Avfall med bromerte flammehemmere kan ikke gå til materialgjenvinning. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11 og 13. 

 

Ta kontakt for spørsmål om farlig avfall