PCB-holdige isolerglassruter

PCB har blitt brukt i forseglingslim i isolerglassruter laget i Norge fra 1965 - 1975 og importerte ruter frem til 1979. Dette regnes som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Isolerglassrutene plasseres stående på spesiallagde paller. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 
 

Hva blir avfallet til?

Rutene blir kontrollert ved mottak. Ruter som inneholder PCB blir demontert og alt PCB-holdig avfall sendt videre til destruksjon. Avfallet blir miljøsanert og gjenvinnes til nytt glass eller brukes som råstoff til isolasjon og glassbetong. 

 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap 11. 
Særlige risikoforhold: PCB er en fokusert miljøgift som er oppført på prioriteringslisten og OBS-listen til Miljødirektoratet. 

Ruteretur har god infromasjon, se www.ruteretur.no