PCB-holdige isolerglassruter

Polyklorerte bifenyler (PCB) er en høyt prioritert miljøgift. PCB har blitt brukt i forseglingslim på isolerglassruter produsert i Norge mellom 1965 - 1975 og importerte ruter frem til 1980. Disse rutene samles inn som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Isolerglassrutene plasseres stående på spesiallagde paller. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Rutene blir kontrollert ved mottak. Ruter som inneholder PCB blir demontert og alt PCB-holdig avfall sendt videre til destruksjon. Avfallet blir miljøsanert og gjenvinnes til nytt glass eller brukes som råstoff til isolasjon og glassbetong. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap 11. 
Særlige risikoforhold: PCB er en fokusert miljøgift som er oppført på prioriteringslisten og OBS-listen.