Avfall med ftalater

Ftalater er helse- og miljøskadelige stoffer. Ftalater benyttes hovedsakelig til å mykgjøre plast, særlig i PVC-produkter. Finnes også blant annet i tak- og gulvbelegg av vinyl, kabler, tetningsmidler, lim, maling og lakk. Ved større forekomster av gulvbelegg som skal saneres, anbefales det å gjøre en analyse av DEHP-innholdet i belegget.

Slik sorterer du: 

Samles inn i storsekk. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet samles inn og gis en forsvarlig emballering og lagring før det sendes til sluttbehandling. Videresendes så til godkjente anlegg med tillatelse til forbrenning og energigjenvinning. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall)