Avfall med ftalater

Ftalater er helse- og miljøskadelige stoffer, og sorteres dermed som farlig avfall. Ftalater brukes til å mykgjøre plast, særlig i PVC-produkter.

Slik sorterer du ftalater

Ftalater finnes blant annet i tak- og gulvbelegg av vinyl, kabler, tetningsmidler, lim, maling og lakk. 

Ved større forekomster av gulvbelegg som skal saneres, anbefales det å gjøre en analyse av DEHP-innholdet i belegget. DEHP er det vanligste ftalatet og det eneste som også står på Miljødirektoratets liste over prioriterte stoffer.

Avfall som inneholder ftalater amles inn i storsekk slik at det er forsvarlig emballert og lagres tørt før henting. Link til bestilling av storsekk finner du nederst på denne siden.

Elektronisk deklarering

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din.
 

Hva blir avfallet til?

Videresendes så til godkjente anlegg med tillatelse til forbrenning og energigjenvinning. 
 

Ytterligere informasjon

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall).

Er du usikker på om avfallet inneholder ftalater eller ikke?
 

KONTAKT OSS FOR SPØRSMÅL OM ftalater

Kan inneholde

- Tak og gulvbelegg av vinyl
- Kabler som inneholder ftalater
- Isolerglassruter som inneholder ftalater.

Kan ikke inneholde

- Annet avfall