Avfall med ftalater

Ftalater er helse- og miljøskadelige stoffer, og sorteres dermed som farlig avfall. Ftalater brukes til å mykgjøre plast, særlig i PVC-produkter.

Ftalater finnes også blant annet i tak- og gulvbelegg av vinyl, kabler, tetningsmidler, lim, maling og lakk. 
Ved større forekomster av gulvbelegg som skal saneres, anbefales det å gjøre en analyse av DEHP-innholdet i belegget. DEHP er det vanligste ftalatet og det eneste som også står på Miljødirektoratets liste over prioriterte stoffer.

Slik sorterer du ftalater: 

Samles inn i storsekk slik at det er forsvarlig emballert og lagres tørt før henting.

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din.
 

Hva blir avfallet til?

Videresendes så til godkjente anlegg med tillatelse til forbrenning og energigjenvinning. 

 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall)

KONTAKT oss for spørsmål om farlig avfall