Oljefilter

Oljefilter, innsats og stålkappefilter.

Slik sorterer du: 

Oljefilter skal settes til avrenning over spilloljeoppsamler. Samles vanligvis i klemringsfat eller IBC. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Oljefiltrene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente anlegg for miljøsanering og destruksjon. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål.