Oljefilter

Oljefilter, innsats og stålkappefilter.

Slik sorterer du: 

Oljefilter skal settes til avrenning over spilloljeoppsamler. Samles vanligvis i klemringsfat eller IBC. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Oljefiltrene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente anlegg for miljøsanering og destruksjon. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Kan inneholde

- Alle typer oljefilter, med eller uten innhold

Kan ikke inneholde

- Annet avfall