Oljefilter

Oljefilter, innsats og stålkappefilter.

Slik sorterer du: 

Oljefilter skal settes til avrenning over spilloljeoppsamler. Samles vanligvis i klemringsfat. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Oljefiltrene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente anlegg for miljøsanering og destruksjon. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål.