Organiske løsemidler uten halogen

Organiske løsemidler uten halogen er løsemidler som inneholder alkohol- eller petroleumsbaserte forbindelser.

Slik sorterer du:

I originalemballasje eller småemballasje på pall eller i 200 L spunsfat. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet emballeres og lagres forsvarlig, før avfallet videresendes til godkjent behandlingsanlegg for termisk destruksjon. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11.