Organiske løsemidler uten halogen

Slik sorterer din bedrift organiske løsemidler uten halogen. Eksempler på dette er bremsevæske, kjølevæske, white spirit, benzen, lynol og aceton.

Organiske løsemidler uten halogen er løsemidler som inneholder alkohol- eller petroleumsbaserte forbindelser. 

Slik sorterer du:

I originalemballasje eller småemballasje på pall eller i 200 L spunsfat. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet emballeres og lagres forsvarlig, før avfallet videresendes til godkjent behandlingsanlegg for termisk destruksjon. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11. 

Kan inneholde

- Løsemidler i blandinger: white spirit, lynol, aceton etc.
- Metanol, etanol, isopropanol, formalin, acetylforbindelser
- Rene løsemidler som BTEX-produkter: benzen, bremsevæske, eter, frostvæske, kjølevæske, kondensfjerner, negelakkfjerner, rødsprit, tennvæske, terpentin, vindusspylevæske

Kan ikke inneholde

- Organisk avfall med halogen
- Annet avfall