Organiske løsemidler uten halogen

Organiske løsemidler uten halogen er løsemidler som inneholder alkohol- eller petroleumsbaserte forbindelser.

Slik sorterer du:

I originalemballasje eller småemballasje på pall eller i 200 L spunsfat. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet emballeres og lagres forsvarlig, før avfallet videresendes til godkjent behandlingsanlegg for termisk destruksjon. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11.