Isocyanater

Isocyanater er et stoff som blir frigitt når polyuretan blir varmet opp, for eksempel når en sveiser, varmeherder eller lodder. Ofte brukt i lakk, maling og overflatebehandling, bilinteriør, flytemiddel i båter, elektroniske kretskort, isolasjon på kabler/ledninger etc.

Slik sorterer du:

Sorteres i småemballasje eller på fat. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse til destruering ved høy temperaturforbrenning. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11.