Isocyanater

Isocyanater er et stoff som blir frigitt når polyuretan blir varmet opp, for eksempel når en sveiser, varmeherder eller lodder.

Isocyanater er ofte brukt i lakk, maling og overflatebehandling, bilinteriør, flytemiddel i båter, elektroniske kretskort, isolasjon på kabler/ledninger etc. 

Slik sorterer du:

Sorteres i småemballasje eller på fat. 

Hva blir avfallet til?

Avfallet videresendes til anlegg med tillatelse til destruering ved høy temperaturforbrenning. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11. 

Kan inneholde

- Isocyanater
- Spraybokser med isocyanater

Kan ikke inneholde

- Herdere
- Polymeriserende stoffer
- Annet avfall