Lysstoffrør

Lysrør er EE-avfall og skal sorteres for seg selv og ikke sammen med andre lyspærer. Dette gjelder alle lengder og tykkelser av rette lysrør.

Slik sorterer du: 

Lysstoffrør samles i godkjente oppsamlingsenheter som teleskopesker, tuber eller pallekarmer. Lysstoffrørene må ikke knuses. EE-avfall skal oppbevares tørt og på fast dekke.
 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. Glass, metall og farlig avfall sorteres ut og leveres til destruering ved godkjent behandlingsanlegg. 

 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - omfattet av returordning i Avfallsforskriften kap. 1. 
Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap. 

Kan inneholde

- Lysstoffrør, kun rette

Kan ikke inneholde

- Emballasje
- Lysstoffrør som ikke er rette eller montert i armaturer
- Andre lyskilder som sparepærer og glødepærer
- Annet EE-avfall
- Annet avfall