Lysstoffrør

Utrangerte lysstoffrør er definert både som farlig avfall og EE-avfall. Skal sorteres som en egen fraksjon.

Slik sorterer du: 

Lysstoffrør samles i godkjente oppsamlingsenheter som teleskopesker, tuber eller pallekarmer. EE-avfall skal oppbevares tørt. Knuste lysstoffrør kastes i restavfallet. Lysstoffrør skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. Glass, metall og farlig avfall sorteres ut og leveres til destruering ved godkjent behandlingsanlegg. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - omfattet av returordning i Avfallsforskriften kap. 1. 
Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.