Lysstoffrør

Lysrør er EE-avfall og skal sorteres som egen avfallstype; alle lengder og tykkelser av rette lysrør. Lysrør er også klassifisert som farlig avfall og er omfattet av leverings- og deklarasjonsplikten.

Slik sorterer du: 

Lysstoffrør samles i godkjente oppsamlingsenheter som teleskopesker, tuber eller pallekarmer. EE-avfall skal oppbevares tørt og på fast dekke.
Lysstoffrør må ikke knuses. Lysstoffrør skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. Glass, metall og farlig avfall sorteres ut og leveres til destruering ved godkjent behandlingsanlegg. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - omfattet av returordning i Avfallsforskriften kap. 1. 
Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av returselskap.