Lyspærer

Lyskilder som for eksempel glødepærer, sparepærer og andre lyskilder bortsett fra rette lysstoffrør.

Slik sorterer du: 

Lyspærer samles inn i separate oppsamlingsenheter, som for eksempel egen kasse, dunk, fat eller pall med karm. EE-avfall skal lagres tørt. 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. Glass, metall og farlig avfall saneres og leveres til destruering ved godkjente anlegg. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Lyspærer er omfattet av returordning regulert i Avfallsforskriften kap. 1. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap.