Lyspærer

Lyskilder som for eksempel glødepærer, sparepærer og andre lyskilder bortsett fra rette lysstoffrør.

Slik sorterer du: 

Lyspærer samles inn i separate oppsamlingsenheter, som for eksempel egen kasse, dunk, fat eller pall med karm. EE-avfall skal lagres tørt. 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlasting før de leveres videre til godkjente behandlingsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. Glass, metall og farlig avfall saneres og leveres til destruering ved godkjente anlegg. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Lyspærer er omfattet av returordning regulert i Avfallsforskriften kap. 1. Importører og produsenter av EE-produkter er forpliktet til å være medlem av et returselskap. 

Kan inneholde

- Lyskilder som sparepærer og glødepærer
- Halogenpærer
- Infrarøde og ultrafiolette lamper
- Julelys
- LED-pærer

Kan ikke inneholde

- Lysstoffrør
- Emballasje
- Annet EE-avfall
- Annet avfall