Klorparafinholdige isolerglassruter

Isolerglassruter fra perioden 1975 - 1990 regnes som farlig avfall fordi de inneholder klorparafin.

Slik sorterer du: 

Isolerglassruter plasseres stående på spesiallagde paller/bur. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Rutene blir kontrollert ved mottak. Ruter som inneholder klorparafin bli demontert og alt klorparafinholdig avfall sendt videre til destruksjon. Avfallet blir miljøsanert og gjenvinnes til nytt glass eller brukes som råstoff til isolasjon og glassbetong. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11

Kan inneholde

- Isolerglassruter produsert i perioden 1975 - 1990

Kan ikke inneholde

- Andre typer isolerglassruter
- Annet avfall