Klorparafinholdige isolerglassruter

Isolerglassruter fra perioden 1975 - 1990.

Slik sorterer du: 

Isolerglassruter plasseres stående på spesiallagde paller/bur. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Rutene blir kontrollert ved mottak. Ruter som inneholder klorparafin bli demontert og alt klorparafinholdig avfall sendt videre til destruksjon. Avfallet blir miljøsanert og gjenvinnes til nytt glass eller brukes som råstoff til isolasjon og glassbetong. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11