Blyakkumulatorer

Bilbatterier, truck-batterier og liknende blyholdige batterier skal behandles som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Settes på pall, bruk karmer og stables med opptil tre i høyden. Husk at det legges isopor mellom hvert lag. Kjøres med ADR-godkjente kjøretøy. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektornisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Hva blir avfallet til?

Batteriene blir kontrollert og sortert etter type og innhold av tungmetaller. Batterier karakterisert som miljøskadelige sendes til virksomheter som gjenvinner disse. Metaller og plast benyttes som råvarer i nye produkter. 

 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kap. 3 og avfallsforskriften kap. 11.