Blyakkumulatorer

Bilbatterier, truck-batterier og liknende blyholdige batterier. Bilbatterier skal behandles som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Settes på pall, bruk karmer, kan stables tre i høyden. NB! Det må legges isopor mellom hvert lag. Skal deklareres. Kjøres med ADR-godkjente kjøretøy. 

Hva blir avfallet til?

Batteriene blir kontrollert og sortert etter type og innhold av tungmetaller. Batterier karakterisert som miljøskadelige sendes til virksomheter som gjenvinner disse. Metaller, plast etc. benyttes som råvarer i nye produkter. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektornisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kap. 3 og avfallsforskriften kap. 11.