Blyakkumulatorer

Bilbatterier, truck-batterier og liknende blyholdige batterier. Bilbatterier skal behandles som farlig avfall.

Slik sorterer du: 

Settes på pall, bruk karmer, kan stables tre i høyden. NB! Det må legges isopor mellom hvert lag. Skal deklareres. Kjøres med ADR-godkjente kjøretøy. 

Hva blir avfallet til?

Batteriene blir kontrollert og sortert etter type og innhold av tungmetaller. Batterier karakterisert som miljøskadelige sendes til virksomheter som gjenvinner disse. Metaller, plast etc. benyttes som råvarer i nye produkter. 

Elektronisk deklarering:

Avfallet skal deklareres elektornisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kap. 3 og avfallsforskriften kap. 11.