Blyakkumulatorer

Bilbatterier, truck-batterier og liknende blyholdige batterier skal behandles som farlig avfall.

Slik sorterer du blyakkumulatorer

Avfallet settes på pall med karmer og stables med opptil tre i høyden. Husk at det må legges isopor mellom hvert lag for å sikre lasten godt. Avfallet hentes med kjøretøy som er godkjent for transport av farlig avfall (ADR-godkjent). 

Link til bestilling av pallekarm for oppbevaring finner du nederst på denne siden.
 

Elektronisk deklarering

Avfallet skal deklareres elektornisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 
 

Hva blir avfallet til?

Batteriene blir kontrollert og sortert etter type og innhold av tungmetaller. Batterier karakterisert som miljøskadelige sendes til virksomheter som gjenvinner disse. Metaller og plast benyttes som råvarer i nye produkter. 

 

Ytterligere informasjon: 

Henvisning til regelverk - omfattet av returordning regulert i avfallsforskriften kap. 3 og avfallsforskriften kap. 11. 
 

Kontakt oss for mer informasjon om blyakkumulatorer

Kan inneholde

- Blyholdige batterier, blyakkumulatorer merket Pb

Kan ikke inneholde

- Andre typer batterier, f.eks småbatterier, litium-ion batterier eller kadmium-batterier
- Annet avfall