Risikoavfall

Slik håndteres avfall fra medisinsk behandling og avfall som oppstår i helsevesenet og hos veterinær samt annen fysisk behandling av mennesker og dyr.

Slik sorterer du: 

Avfallet skal sorteres og oppbevares i transportgodkjent gul beholder med lokk. Avfallsbesitter har ansvaret for at risikoavfall ikke blandes sammen med annet avfall. Beholderne hentes på egen innsamlingsrute eller kan leveres på våre miljøtorg.

Hva blir avfallet til?

Smittefarlig avfall sendes til anlegg med behandlingstillatelse, eller til anlegg med forbrenningstillatelse og destrueres. Følgeseddel bestiller din bedrift fra Retura Iris. 

Ytterligere informasjon:

Etiketten på gul boks skal utfylles. Det er tre valg:

  • cytostatika/antibiotikaavfall
  • legemiddelrester
  • stikkende, skjærende avfall

Felt for institusjon/avdeling samt dato skal fylles ut. Beholderen må være lukket ved henting.

Kan inneholde

- Stikkende og skjærende avfall, sugekolber og drenasjeholdere
- Patologisk avfall
- Smittefarlig avfall

Kan ikke inneholde

- Radioaktivt materiale
- Animalsk avfall som for eksempel dyrekadaver
- Farlig avfall
- Annet avfall