Risikoavfall

Avfall fra medisinsk behandling og håndtering av avfall som oppstår i helsevesenet, veterinær, universitet og annen fysisk behandling av mennesker og dyr.

Slik sorterer du: 

Avfallsbesitter har ansvaret for at risikoavfall ikke blandes sammen med annet avfall. Avfallet skal sorteres og oppbevares i transportgodkjent gul beholder med lokk. Beholderne hentes på egen innsamlingsrute eller kan leveres på våre miljøtorg. 

Hva blir avfallet til?

Smittefarlig avfall sendes til anlegg med behandlingstillatelse, eller til anlegg med forbrenningstillatelse og destrueres. 

Ytterligere informasjon:

Etiketten på gul boks skal utfylles. Det er tre valg: cytostatika/antibiotikaavfall, legemiddelrester eller stikkende, skjærende avfall. Felt for institusjon/avdeling samt dato skal utfylles.

Følgeseddel kan bestilles fra Retura Iris.