Risikoavfall

Risikoavfall kommer fra håndtering og behandling av avfall som oppstår ved sykehjem, lege, tannlege, veterinær, universitet og annen fysisk behandling av mennesker og dyr.

Slik sorterer du: 

Avfallet kastes i godkjent gul beholder med lokk. Hentes på egen innsamlingsrute eller kan leveres på våre miljøtorg. 

Hva blir avfallet til?

Smittefarlig avfall sendes til anlegg med behandlingstillatelse, eller til anlegg med forbrenningstillatelse og destrueres. 

Ytterligere informasjon:

Etiketten på gul boks skal utfylles. Det er tre valg: medisinavfall, patalogisk avfall eller stikkende, skjærende avfall. Felt for institusjon/avdeling samt dato skal utfylles. Følgeseddel kan bestilles fra Retura Iris.