Asbest

Slik sorterer du avfall som inneholder asbest, de vanligste formene for asbestholdig avfall er eternitt eller asbestholdig isolasjon.

Slik sorterer du asbest

Asbest skal emballeres i tett plastpose eller tilsvarende emballasje slik at ikke asbeststøv kan frigjøres.
Emballert asbest legges på pall og emballasjenskal tydelig merket med "Inneholder asbest", avfallsstoffnummer, UN-nummer og fareseddel. 
Nederst på denne siden finner du linker til utstyr/sekker som er egnet til oppsamling av asbest.
 

Elektronisk deklarering

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din.

Ta kontakt med oss på post@returairis.no hvis du ønsker at vi skal gjennomføre denne tjenesten for din bedrift. 
 

Hva skjer med avfallet?

Avfallet samles inn og eventuelt omlastes uten å bryte forpakninger og videresendes til godkjent deponi. Emballert asbest kan deponeres på deponi for inert avfall (kategori 3). Asbestavfall deponeres separat fra annet avfall: sortert, emballert og tildekket. 

 

Ytterligere informasjon:

Forskrift om asbest - Avfallsforskriften kap. 11. 
Vær oppmerksom på at rivnings- eller vedlikeholdsarbeid av asbestholdeig materiale krever tillatelse fra Arbeidstilsynet. Asbeststøv er kreftfremkallende, noe som gjør at man må håndtere materialet med stor forsiktighet og riktig verneutstyr.
 

Kontakt Retura Iris for HÅndtering
og spørsmål om farlig avfall

Kan inneholde

- Emballert asbest (i dobbel plast)

Kan ikke inneholde

- Uemballert/defekt emballert asbest
- Annet avfall