Spraybokser

Spraybokser med drivgass og tomme spraybokser f.eks. hårspray, deodorant, barberskum, myggspray, smøremiddel etc.

Slik sorterer du: 

Sorteres i klemringsfat. Bør lagres på godt ventilert sted. Skal deklareres. OBS: Brukte spraybokser må aldri pakkes i helt tett emballasje da det kan føre til farlig overtrykk. 

Hva blir avfallet til?

Produktene blir fraktet til eget anlegg for sortering og omlastning før de leveres videre til godkjente destruksjonsanlegg for miljøsanering og viderebehandling. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11. 

Kan inneholde

- Spraybokser, med eller uten innhold.

Kan ikke inneholde

- Fugeskum på boks
- Gasser i trykkbeholdere som propanbeholdere
- Spraybokser med isocyanater
- Camping-gass
- Annet avfall