Småbatterier

Engangsbatterier. Oppladbare batterier må ikke blandes med småbatteri.

Slik sorterer du: 

Samles i batteriboks, rød miljøboks, spilldunk eller fat. NB! Pass på vekt, kan bli veldig tungt. 
Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til? 

Batteriene blir kontrollert og sortert etter type tungmetaller, før de sendes videre til anlegg som gjenvinner metallet i batteriene. Batteriene karakterisert som miljøskadelige sendes til Batteriretur AS som gjenvinner metaller, plast etc. og benytter dette som råvarer i nye produkter. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Omfattet av returordrning regulert i avfallsforskriften kapittel 3 og avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall).