Småbatterier

Slik sorterer du ut småbatterier/engangsbatterier. Vær oppmerksom på at oppladbare batterier ikke må blandes med småbatteri.

Slik sorterer du: 

Samles i batteriboks, rød miljøboks, spilldunk eller fat. Pass på når du fyller opp bokse, det er en del vekt, kan bli veldig tungt. 
 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

 

Hva blir avfallet til? 

Batteriene blir kontrollert og sortert etter type tungmetaller, før de sendes videre til anlegg som gjenvinner metallet i batteriene. Batteriene karakterisert som miljøskadelige sendes til Batteriretur AS som gjenvinner metaller, plast etc. og benytter dette som råvarer i nye produkter. 

 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Omfattet av returordrning regulert i avfallsforskriften kapittel 3 og avfallsforskriften kapittel 11 (farlig avfall).

 

Kan inneholde

- Alkaliske småbatterier
- Kvikksølvholdige batterier
- Kadiumholdige batterier
- Knappcellebatterier
- NiCd batterier
- Blyholdige batterier

Kan ikke inneholde

- Emballasje
- Bilbatterier (leveres i egen fraksjon)
- Oppladbare batterier
- Lyspærer og elektrisk avfall
- Annet avfall