Maling, lim og lakk

Ulike typer maling, lim, lakk, fugemasser, trykkfarger er farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten.

Vær oppmerksom på at når emballasjen for slik type avfall ikke er tom, tørr og med lokket av. 

Slik sorterer du maling, lakk og lim

Samles i klemringsfat, pallekarm eller IBC-tank.
 

Elektronisk deklarering

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din.
 

Hva blir avfallet til?

Maling sorteres ut fra konsistens og emballasjetype. Maling emballert i småkolli av metall (bokser, spann etc.) kvernes slik at maling og emballasje skilles hver for seg. Malingsavfallet går til forbrenning og energigjenvinnes, og metallbokser går til metallgjenvinning. 

 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11

 

Kan inneholde

- Maling og lakk
- Trykkfarger og trykkfargeslam
- Lim, klebemidler og tetningsmasser
- Emballasje med rester av maling, lim og lakk

Kan ikke inneholde

- Løsemidler
- Produkter med isocyanater
- Produkter med org. peroksider
- Lutbaserte trebehandlingsprodukter
- Spraybokser
- Herdere
- Malingsfjerner
- Annet avfall