Maling, lim og lakk

Ulike typer maling, lim, lakk, fugemasser, trykkfarger etc. er farlig avfall og omfattes av leverings- og deklarasjonsplikten. Gjelder også emballasje dersom den ikke er tom, tørr og med lokket av.

Slik sorterer du: 

Samles i klemringsfat, pallekarm eller IBC. Skal deklareres. 

Hva blir avfallet til?

Maling sorteres ut fra konsistens og emballasjetype. Maling emballert i småkolli av metall (bokser, spann etc.) kvernes slik at maling og emballasje skilles hver for seg. Malingsavfallet går til forbrenning og energigjenvinnes, og metallbokser går til metallgjenvinning. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - Avfallsforskriften kap. 11