Olje og fettavfall

Flytende oljeavfall. Olje- og fettavfall er farlig avfall og omfattes av deklarasjonsplikten.

Slik sorterer du: 

Sorteres i småemballasje, på fat eller på slamsuger. 

Hva blir avfallet til?

Oljeavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved separasjon. Oljefasen forbrennes og energigjenvinnes. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom avfallsdeklarering.no
Vi hjelper din bedrift å komme i gang med elektronisk deklarering av farlig avfall. Vi kan også deklarere farlig avfall på vegne av bedriften din. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - avfallsforskriften kap. 11 og kap. 13. 

 

Kan inneholde

- Oljefasen fra oljeutskillere
- Olje fra tankrensning
- Smørefett
- Grease

Kan ikke inneholde

- Spillolje
- Vann fra oljeutskiller
- Oljeforurenset masse
- Slam fra oljeutskiller
- Drivstoff og fyringsolje
- Oljefilter
- Oljeemulsjon, sloppvann
- Bremse- og frostvæske
- Annet avfall

Bruk av informasjonskapsler på våre nettsider

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre nettstedets funksjon og for å gi, utvikle og evaluere tjenestene i de digitale kanalene våre, samt gi personlig kommunikasjon og markedsføring.Retura Iris benytter Google Analytics som samler inn informasjon om hvordan nettsidene brukes. Denne informasjonen benyttes for statistikk- og analyseformål. IP-adresser lagres ikke og det er ikke mulig for oss å knytte besøksstatistikk opp mot den enkelte besøkende.Ved å klikke "godta" gir du tillatelse til bruk av informasjonskapsler. Du kan administrere informasjonskapsler i nettleseren.

Les mer