Olje og fettavfall

Flytende oljeavfall. Olje- og fettavfall er farlig avfall og omfattes av deklarasjonsplikten.

Slik sorterer du: 

Sorteres i småemballasje, på fat eller på slamsuger. 

Hva blir avfallet til?

Oljeavfall med høyt vanninnhold renses for vann ved separasjon. Oljefasen forbrennes og energigjenvinnes. 

Elektronisk deklarering: 

Avfallet skal deklareres elektronisk gjennom http://www.avfallsdeklarering.no
Kontakt Retura Iris ved spørsmål. 

Ytterligere informasjon:

Henvisning til regelverk - avfallsforskriften kap. 11 og kap. 13.